Zmeny v programe

Zmena predstavenia: Mercedes Benz 29.12.2019 / Popol a vášeň
Publikované dňa: 28.12.2019

Vážení návštevníci,   dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu zdravotnej indispozície účinkujúceho rušíme dňa 29.12.2019 predstavenie Mercedes Benz v Štúdiu A SND. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu Popol a vášeň dňa 29.12.2019 o 19:00 hod. v Štúdiu B - S VOĽNÝM SEDENÍM.V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.

Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.O vrátenie vstupného je možné požiadať osobne v pokladniciach SND IHNEĎ od oznámenia zmeny, najneskôr však do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia.