Zľavy

ZĽAVY V SEZÓNE 2019/2020

 

1. Zľavy pre dôchodcov, študentov, držiteľov preukazov ISIC, ITIC, Euro<26 a žiakov

ČINOHRA SND → 40 % z ceny vstupenky na vybrané predstavenia a vybrané kategórie:

nová budova SND

Antigona

3. a 4. kategória

Elity - kriminálny príbeh s politickým pozadím

Hedda Gabblerová

Rivers Of Babylon

Rodáci
Prjekt 1918
Štvorec
Veselé paničky windsorské

Vojna a mier

Štúdio nová budova SND

Bačova žena

2. kategória

Krotká

Láskavé bohyne

Mercedes Benz

Nad našu silu

Polnočná omša

Zľava sa nevzťahuje na premiéry, silvestrovské predstavenia (31. 12.), na predstavenia hosťujúcich divadiel ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

OPERA SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. a 4. kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenia Carmen, Nabucco, detské predstavenia, dopoludňajšie predstavenia, Kontinuity, silvestrovské predstavenia (31. 12.), Matiné, premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

BALET SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. a 4. Kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenie Luskáčik, Fragile a Balet SND, na predpremiéry, generálky, silvestrovské predstavenia (31. 12.), detské predstavenia, predstavenia hosťujúcich divadiel ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

Zľavy na predstavenia Opery SND, Baletu SND a Činohry SND nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom, ako ani s inými zľavami, ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, dopoludňajšie predstavenia a iné predstavenia uvedené v pokladniciach SND).

2. Zľavy pre ZŤP/ ZŤPS a imobilných návštevníkov

ZŤP a ZŤPS: 50 % na celé hľadisko a všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel, vybraných mimoriadnych udalostí a dopoludňajších predstavení (podľa bodu 5 tohto článku, ktoré už majú upravený cenník.)

Imobilní návštevníci: majú zvýhodnený vstup za 3 € na všetky predstavenia na miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018. Slovenské národné divadlo odporúča imobilnému návštevníkovi zabezpečiť si na predstavenie sprievod. Jeden člen sprievodu imobilného návštevníka má nárok na zľavu 50 % spolu so zakúpením vstupenky imobilným návštevníkom.

SND z organizačných, bezpečnostných a technických dôvodov môže evidovať ako imobilných návštevníkov iba tých návštevníkov, ktorí si zakúpia vstupenku na mieste určenom pre imobilných v zmysle Smernice č. 3/2018 a dané zakúpené miesto aj reálne využijú v rámci konkrétneho predstavenia. V prípade, ak imobilný návštevník nevyužije miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018, berie takýto návštevník na vedomie, že nie je zo strany SND možné zabezpečiť v prípade mimoriadnej bezpečnostnej udalosti alebo mimoriadnej situácie opatrenia s čo najvyššou efektívnosťou týkajúcou sa bezpečnosti takéhoto návštevníka v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva Vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii) a takémuto návštevníkovi nie je možné z technických a organizačných dôvodov sprístupniť vstupy v zmysle Smernice č. 3/2018, ktoré slúžia pre imobilného návštevníka.

3. Zľava pre žiakov a študentov umeleckých škôl (základné školy, stredné školy, konzervatóriá, vysoké školy) a pre študentov umelecko-vedných odborov na nevypredané predstavenia

Balet, Činohra, Opera SND → zľava vo forme vstupného vo výške 3 € na 3. a 4. kategóriu v čase 1 hodinu pred začiatkom predstavenia na všetky nevypredané predstavenia SND (neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na mimoriadne predstavenia).

Okrem žiakov a študentov konzervatórií, poslucháčov VŠMU a Akadémie umení sa táto mimoriadna cena vzťahuje aj na študentov odborov: kulturológia, estetika, dejiny umenia, slovenský jazyk a literatúra, muzikológia, učiteľstvo hudobného umenia (hudobná výchova).

Túto zľavu nie je možné uplatniť na vopred rezervované vstupenky.

Miesta v sále určuje službukonajúca pracovníčka v pokladnici na základe jej uváženia a časového limitu do predstavenia.

4. Zľava v rámci školských akcií pre žiakov a študentov na vybrané večerné predstavenia a kategórie (hromadný odber: minimálne 15 ks):

Činohra, Opera, Balet SND → Pri objednávke v rámci školskej akcie na každých 15 žiakov učiteľovi alebo inému sprievodu prináleží jedna (1) voľná vstupenka. Zľava na predstavenia všetkých súborov pre hromadný predaj sa riadi podľa bodu 1 tejto Prílohy Zľavy v sezóne 2019/2020.

5. Pevne stanovené ceny na dopoludňajšie a popoludňajšie repertoárové predstavenia (do 16.00 hod. vrátane):

Činohra SND

Sála činohry (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

10,00 €

2. kategória:

7,00 €

3. kategória:

5,00 €

4. kategória:

4,00 €

Štúdio (NB)

                             8,00 €

Opera SND: v pracovných dňoch

historická budova SND

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

Carmen

13,00 €

11,00 €

8,00 €

6,00 €

Poľská krv

13,00 €

11,00 €

8,00 €

6,00 €

Plášť/Gianno Schicchi 10,00 € 9,00 € 8,00 € 6,00 €

dopoludňajšie predstavenia - cez víkend

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

Nabucco 19,00 € 15,00 € 10,00 € 8,00 €
nová budova SND 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória
Aida 13,00 € 11,00 € 8,00 € 6,00 €
Don Carlo 13,00 € 11,00 € 8,00 € 6,00 €
Hoffmannove poviedky 10,00 € 9,00 € 8,00 € 6,00 €
Rusalka 13,00 € 11,00 € 8,00 € 6,00 €
dopoludňajšie predstavenia - cez víkend 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória
Rusalka 19,00 € 15,00 € 10,00 € 8,00 €

Opera SND: detské predstavenia cez víkend

historická budova SND

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

Veľká doktorská rozprávka

13,00 €

11,00 €

8,00 €

6,00 €

Rozprávka o šťastnom konci

13,00 €

11,00 €

8,00 €

6,00 €

nová budova SND

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

O čarovnej flaute a iných kúzlach

8,00 €

7,00 €

6,00 €

4,00 €

Opera SND: detské predstavenia v pracovných dňoch

historická budova SND

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

Veľká doktorská rozprávka

7,00 €

6,00 €

5,00 €

4,00 €

Rozprávka o šťastnom konci

7,00 €

6,00 €

5,00 €

4,00 €

nová budova SND

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

O čarovnej flaute a iných kúzlach

5,00 €

5,00 €

3,00 €

3,00 €

Balet SND: detské predstavenia v pracovných dňoch (neplatí na pracovné dni počas vianočných sviatkov a školských prázdnin)

historická budova SND

1.kategória

2. kategória 3. kategória 4. kategória
Z rozprávky do rozprávky 10,00 € 7,00 € 5,00 € 4,00 €
Luskáčik 10,00 € 7,00 € 5,00 € 4,00 €

Balet SND: v pracovných dňoch (neplatí na pracovné dni počas vianočných sviatkov a školských prázdnin)

historická budova SND 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória
Beatles Go Baroque 7,00 € 6,00 € 5,00 € 4,00 €
Ravel 7,00 € 6,00 € 5,00 € 4,00 €
Giselle 7,00 € 6,00 € 5,00 € 4,00 €
nová budova SD 1. kategória 2. kategória 3. kategória  
Za hranicami hriechu 7,00 € 6,00 € 5,00 €  
Esmeralda 7,00 € 6,00 € 5,00 €  
Korzár 7,00 € 6,00 € 5,00 €  
Labutie jazero 7,00 € 6,00 € 5,00 €  
Tulák Chaplin 7,00 € 6,00 € 5,00 €  
Popoluška 7,00 € 6,00 € 5,00 €  
Don Quijote 7,00 € 6,00 € 5,00 €  

Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na predpremiéry, generálky, na premiéry a večerné predstavenia (po čase 16.00 hod.).

Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na dopoludňajšie predstavenia v pracovných dňoch počas vianočných školských prázdnin.

7. Množstevná zľava

Činohra SND → nad 100 ks vstupeniek zľava 5 %

Balet a Opera SND → nad 20 ks vstupeniek zľava 2 %

                                 nad 30 ks vstupeniek zľava 3 %

                                 nad 40 ks vstupeniek zľava 4 %

                                 nad 50 ks vstupeniek zľava 5 %

                                 nad 100 ks vstupeniek zľava 8 %