Výstavy

Vstup zadarmo

Výstavy si môžete pozrieť hodinu pred predstavením podľa aktuálneho programu.

Výstava fotografií víťazov Súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2018
SLOVAK PRESS PHOTO je súťaž obrazovej žurnalistiky a následná výstava prinášajúca nezávislé autentické svedectvo o živote tak, ako ho vidia tvorcovia žijúci na Slovensku a v okolitých krajinách. Jej cieľom je umožniť verejnosti byť očitým svedkom udalostí a javov uplynulého roka.

 
Zámerom súťaže je pozdvihnúť úroveň slovenskej obrazovej žurnalistiky ako významného komunikačného média i vizuálneho umenia, podporovať, zviditeľňovať a motivovať jej tvorcov na Slovensku, vytvoriť platformu pre konfrontáciu prác slovenských tvorcov a tvorcov z okolitých krajín a podporovať tvorbu mladých fotografov a študentov.

 
Hoffmann/Jamnický
Ferdinand Hoffmann, kurátori Ján Sládeček, Martin Timko
 
Výstava je venovaná významnému dramaturgovi a režisérovi Ferdinandovi Hoffmannovi, ktorý vnášal do činohry moderné postupy a zaslúžil sa o európsky a svetový rozhľad repertoáru uvádzaním reprezentačných diel významných epoch dramatickej tvorby a divadelného vývinu, pričom podporoval aj domácu dramatickú tvorbu.
 
Ján Jamnický, kurátori Ján Sládeček, Martin Timko,
Výstava je venovaná významnému hercovi, režisérovi a pedagógovi Jánovi Jamnickému, ktorý sa prikláňal k moderným prúdom a divadelnej avantgarde a zohral tak kľúčovú úlohu v modernom vývine slovenskej činohry.
Viktor Šulc

Výstava je venovaná divadelnému režisérovi Viktorovi Šulcovi, ktorý svojou tvorbou formoval novodobé dejiny našej profesionálnej réžie, ktorou ovplyvnil aj ďalšie generácie režisérov.

Výstava Piotr Leczkowski
Piotr Leczkowski (1971) vyštudoval Fakultu architektúry Varšavskej technickej univerzity, no pri voľbe profesionálnej cesty u neho zvíťazila vášeň ku grafickému dizajnu a fotografii. Už viac ako 20 rokov sa zaoberá grafikou a fotografiou architektúry a interiérov, ku ktorej sa časom pridala aj umelecké fotografia. Jej hrdinami sú tanečníci, a najmä tí klasickí. Má šťastie a veľkú česť spolupracovať s najvýznamnejšími poľskými tanečníkmi, a predovšetkým s členmi Poľského národného baletu.
 
Práce Piotra Leczkowského získali svetové uznanie. Svedčia o tom početné ceny a vyznamenania na medzinárodných fotografických súťažiach. K posledným úspechom patrí víťazstvo v súťaži Sony WorldPhotographyAwards – Poland National Awards 2019.
 
Víťaz Grand prix Bienále divadelnej fotografie 2018 predstaví svoju tvorbu

Vernisáž výstavy Kotlár vs. Amsler, 1.0 sa uskutoční 2. mája 2019 o 17.00 hod v priestoroch foyer Činohry novej budovy SND.

Andrej Bagar

Výstava je venovaná významnému slovenskému divadelníkovi, hercovi a režisérovi Andrejovi Bagarovi. Zachytáva jeho život a tvorbu na slovenských javiskách. A nezabúda dokumentovať jeho podiel na budovaní a rozvoji slovenskej divadelnej kultúry a divadelného školstva.

Jaroslav Jelenek - Charlie

“Čaplinovky” Jara Jeleneka

Janko Borodáč (1892 - 1964)
Stál pri kolíske slovenského profesionálneho divadla
 
Výstava je venovaná zakladateľovi slovenského profesionálneho divadla Jankovi Borodáčovi, ktorý sa významne podieľal na formovaní slovenského divadelníctva ako herec, režisér, pedagóg i divadelný riaditeľ.
Legenda zvaná Jozef Kroner
Jozef Kroner (20. 3. 1924 – 12. 3. 1998) patrí k najvýraznejším talentom slovenského herectva. Jeho umelecké majstrovstvo si diváci dodnes pripomínajú vďaka reprízam desiatok filmov a televíznych i rozhlasových inscenácií. Kronerovým hereckým odborom boli drobní hrdinovia a bežní ľudia, v pokoji si nažívajúci svoj životný kolobeh. Či už to boli roly komické, dramatické alebo tragikomické, vždy išlo o precízne štúdie ľudského typu, prejavom tak blízkym divákom v hľadisku, za obrazovkou alebo rozhlasovým prijímačom. Len máloktorý herec v histórii slovenského divadla dokázal to, čo on – divákov srdečne rozosmiať, aj úprimne rozplakať. V tom tkvelo majstrovstvo jeho hereckej i ľudskej osobnosti. Práve preto pripravilo Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu výstavu Legenda zvaná Jozef Kroner, ktorá je venovaná tejto veličine slovenského dramatického umenia.
 
Vernisáž výstavy sa uskutoční 11. marca 2019 o 17:00 hod. v novej budove SND.
SÚČASNÁ SLOVENSKÁ A ČESKÁ DIVADELNÁ FOTOGRAFIA

Bienále divadelnej fotografie 2018 (SK) a Prehliadka divadelnej fotografie (CZ).

V Bratislave Divadelný ústav vo svojej réžii pripravil v spolupráci s Inštitútom umenia – Divadelným ústavom Praha spoločnú výstavu pod názvom SÚČASNÁ SLOVENSKÁ A ČESKÁ DIVADELNÁ FOTOGRAFIA - kde sa odprezentoval 4. ročník Bienále divadelnej fotografie 2018 (SK) a výber fotografií z Česka pod názvom Prehliadka divadelnej fotografie (CZ).

Súťažného 4. ročníka Bienále divadelnej fotografie sa zúčastnilo 10 fotografov so 138 fotografiami, z toho 2 boli študenti magisterského štúdia Katedry fotografie a nových médií VŠVU v Bratisalve. Odborná štvorčlenná porota vybrala zo zúčastnených fotografov 3 víťazov a udelila 2 ceny a 1 čestné uznanie. Zo zúčastnených fotografov vybrala 9 fotografov so 74 fotografiami, ktoré boli vystavené na 35 plochách.

Stránky