Umelecký súbor Opery

Vedenie

Riaditeľ Opery SND

Tajomník a zástupca riaditeľa Opery

Projektový manažér

Umelecký súbor

Zbormajstri

Hlavný zbormajster

Manažér Operného štúdia SND

Manažér Operného štúdia SND

Umelecká prevádzka

Umelecká prevádzka

Orchester

Prvý koncertný majster

Druhý koncertný majster huslí

1. vedúci skupiny druhých huslí

2. vedúci skupiny druhých huslí

Zástupca vedúcich skupiny druhých huslí

Vedúci skupiny viol

Druhý vedúci viol

Zástupca vedúceho skupiny viol

Prvý koncertný majster skupiny violončiel

Druhý koncertný majster skupiny violončiel

Zástupca koncertného majstra skupiny violončiel

Vedúci skupiny kontrabasov

Zástupca sólokontrabasistov

Zástupca vedúceho skupiny kontrabasov

Vedúci skupiny fláut

Zástupkyňa vedúceho skupiny fláut

Vedúci skupiny hobojov

Zástupca vedúceho skupiny hobojov

Vedúci skupiny klarinetov

Zástupca vedúceho skupiny klarinetov

Vedúci skupiny fagotov

Zástupca vedúceho skupiny fagotov

Vedúci skupiny lesných rohov

Zástupca vedúceho skupiny lesných rohov

Vedúci skupiny trúbok

Vedúci skupiny pozáun

Zástupca vedúceho skupiny pozáun

Vedúci skupiny bicích nástrojov

Zástupca vedúceho skupiny bicích nástrojov

Vedúca skupiny hárf