Umelecký súbor Baletu

Vedenie

Riaditeľ Baletu SND

Asistentka riaditeľa

Projektový manažér

Umelecký súbor

Umelecká prevádzka

Masér - Fyzioterapeut