Prix Shimizu

Opera Slovenského národného divadla s láskavou podporou pani Mimi Hiroe Shimizu vypisuje Cenu mladého tenoristu Prix Shimizu, ktorá je určená mladým talentovaným adeptom operného spevu v odbore tenor.

Cena bude udelená na základe neverejného súťažného predspievania prihlásených uchádzačov a je dotovaná sumou 4 000 eur. Popri nej môžu súťažiaci získať osobitnú cenu riaditeľa Opery SND, ktorá je spojená s možnosťou pohostinsky účinkovať v Slovenskom národnom divadle.

Súťažné predspievanie sa uskutoční 27. mája 2018 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.

Podmienky účasti súťažiacich a propozície súťaže nájdete v priloženom PDF.

Laureát Prix Shimizu 2017 - Mikhailo Malafii:

Laureát Prix Shimizu 2016 - Wongjong Lee: