Prenájom priestorov

Kontakt

Manažér prenájmov priestorov 

Melita Macháliková 

Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava 

tel. č.: +421 2 204 72 274 

mobil: +421 903 478 320 

e-mail: melita.machalikova@snd.sk

nová budova SND Sála opery a baletu 861 miest

Sála činohry 649 miest

Štúdio variant A 160 miest

Štúdio variant B 152 miest

Modrý salón 80 miest

Foyer činohry

Foyer opery a baletu

Club Opera 100 miest

V.I.P. salónik Činohry 20 miestV.I.P. salónik Opery a Baletu SND 20 miest

Výstavná sieň 60 miesthistorická budova SND Sála 581 miest

Foyer

V.I.P. salónik s terasou 50 miest