Predstavenie ŠMÁTRANIE V ŠIROČINE zrušené

Vážení návštevníci,

dovoľujeme si vás informovať, že plánované podujatie v Modrom Salóne zo dňa 13. novembra 2018 „ŠMÁTRANIE V ŠIROČINE“, ktoré bolo plánované v rámci festivalu poézie Ars Poetica, RUŠÍME bez náhrady.

O vrátenie vstupného je možné požiadať osobne v pokladniciach SND do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia. O vrátenie vstupného po 15 pracovných dňoch je možné požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese rezervacie@snd.sk alebo jana.krajcirova@snd.sk. Zároveň je potrebné uviesť Vaše číslo účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a priložiť sken vstupenky na refundáciu.

Ospravedlňujeme sa vám za prípadné komplikácie súvisiace s touto zmenou a ďakujeme za vašu priazeň a pochopenie.

Tešíme sa na vás v sálach SND.

Vaše SND.