Konkurzy na umelcov

Hráč v skupine bicích nástrojov
06.12.2019
Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
Hráč v skupine bicích nástrojov.