Eurokontext.sk

Hlavnou témou, ktorá zastrešuje 7. ročník Festivalu európskeho divadla Eurokontext.sk, tentoraz zameraného na činohru, sú Limity. Limity v najširšom zmysle tohto slova. Limity rozširujúce aj zužujúce sa. Limity pozitívne i negatívne. Limity v myslení a bytí indivídua, rodiny i širšieho spoločenstva či celej civilizácie. Napriek deklarovanej slobode a demokracii nášho kultúrno-spoločenského priestoru či, ak chcete, západného sveta počet skutočných i fiktívnych limitov neustále narastá. Niektoré z meniacich sa limitov sú súčasťou série nových podnetov a okolností v prudko meniacom sa svete, iné sú prejavom obrannej reakcie, ďalšie sú determinované narastajúcimi paranoidnými stavmi jedincov či celej spoločnosti. Sloboda a demokracia umožňujú neustále meniť a posúvať limity a to až takým výrazným spôsobom, že sa téma ich vlastných limitov stáva jednou z najdôležitejších otázok súčasnosti. V duchu týchto posunov a experimentov s našimi limitmi skúša a overuje svoje limity aj súčasné divadlo. Či už skúmaním šírky svojich možností a overovaním miery svojho vplyvu vo vzťahu k divákom, alebo skúmaním limitov inscenačných možností – vo vzťahu k obsahu i forme súčasného divadelného umenia.
 
Zoznam predstavení, ktoré uvedieme v rámci Festivalu Eurokontext.sk:
 
Rakúsky perfomer - Kurt Hentschläger: Feed.x - 7. júna 2019 o 18.00 hod. a 21.00 hod.
Národné divadlo Praha - Federico Garciá Lorca: Krvavá svadba - 8. júna 2019 o 19.00 hod.
Štátne divadlo Košice - Fridrich Schiller: Mária Stuartová - 9. júna 2019 o 19.00 hod.
TR Warszava/Poľsko - René Pollesch: California/Grace Slick - 10. júna o 19.00 hod.
Radnóti Szinház/Maďarsko - Pál Závada: Deň na trhu - 10. júna 2019 o 19.00 hod.
Radnóti Szinház/Maďarsko - Pál Závada: Deň na trhu - 11. júna 2019 o 19.00 hod.
Fortebraccio Teatro/Taliansko - Roberto Latini: Pieseň piesní - 12. júna 2019 o 19.00 hod.
VOSTO5/Česko - Jiří Havelka a kol.: Spoločenstvo vlastníkov - 13. júna o 19.00 hod.
Štátne divadlo Dražďany/Nemecko - Roland Schimmelpfennig: Odysea - 14. júna 2019 o 19.00 hod.
Viac o festivale Eurokontext.sk sa dozviete na www.eurokontext.sk alebo na našom Eurokontext.sk na Facebooku