Derniéry Činohry SND

Medzi januárové derniéry patria monodráma Dostojevského novely Krotká (7. 1.) a inscenácia podľa oceňovaného filmu Rubena Ostlunda Štvorec (18. 1.). Krotká je snahou porozumieť tragickému činu a rozhodnutiu, ktoré mu predchádzalo. Je to retrospektívna spoveď vdovca, ktorý sa snaží pochopiť zúfalstvo ženy i svoju mieru viny. Richard Stanke prechádza mnohými fázami smútku, porozumenia a tragiky. Inscenácia režiséra Eda Kudláča a scénografky Evy Kudláčovej‑ Ráczovej je však i výtvarno‑ konceptuálnym zamyslením nad stratou a blízkosťou, nad manipuláciou a bezmocnosťou. Inscenácia Štvorec bola svetovou divadelnou premiérou medzinárodne oceňovaného filmu z festivalu v Cannes. Príbeh Fabricea je ukážkou veľkého životného zlomu, keď sebavedomý intelektuál z liberálneho umeleckého prostredia zažíva veľký zlom a stáva sa obyčajným rozvedeným mužom, vyhosteným z komunity, akosi nikam nepatriacim. Jeho svet sa rúca a zasype ho kopa odpadu nielen v tom fyzickom, ale najmä metaforickom zmysle slova. Alexander Bárta získal za stvárnenie Fabricea Cenu nadácie Tatra banky 2019.