Darčeková poukážka

Potešte vašich blízkych divadelným zážitkom a darujte im darčekovú poukážku do Slovenského národného divadla! Vďaka nim prežijú na predstaveniach Činohry, Opery, ale i Baletu SND nezabudnuteľné zážitky plné jedinečných príbehov, podmaňujúcej hudby a pôsobivého tanečného umenia.

Darčekovú poukážku v hodnote 20 € a 35 € môžete zakúpiť v pokladniciach SND.

Obchodné podmienky darčekovej poukážky SND

1. Druhy darčekových vkladov:

> Darčeková poukážka v hodnote 20 €

> Darčeková poukážka v hodnote 35 €

2. Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.

3. Prostredníctvom darčekových poukážok je možné platiť za vstupenky a tlačoviny SND výlučne v pokladniciach SND.

4. Darčekové poukážky je možné uplatniť na predstavenia, ktorých termín konania je v rozmedzí platnosti poukážky.

5. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hotovosť nevydáva.

6. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo kartou.

7. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukazov je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.

8. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje SND novú/náhradnú poukážku.

9. Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a taktiež nie je možné ju zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti.

10. Darčeková poukážka sa dá zakúpiť v pokladniciach SND.

11. Darčeková poukážka SND nie je predmetom DPH.

12. Ak nie je ustanovené v tomto článku obchodných podmienok inak, na darčekové poukážky sa primerane vzťahujú podmienky stanovené v iných článkoch týchto Všeobecných podmienok.

13. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.

Vzor darčekovej poukážky SND:

Tešíme sa na Vás v sálach SND!

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SND NÁJDETE TU: